TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZİN METNİ

Yukarıda yer verilen açıklamalar, aydınlatma metnimiz ve/veya sözleşme ile bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerimi/haklarımı her daim saklı tutarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, kredi kartı ve üyelik/alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Sporzy Spor Teknoloji Ve Hizmet Anonim Şirketi (“SPORZY”) tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel/özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/119 sayılı ilke kararı kapsamında e-posta ile reklam içerikli ileti gönderilmesine ürün ve hizmetlerin özelleştirilmesi amacıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve bu kapsamda SPORZY’nin hizmet aldığı tedarikçileriyle paylaşılmasına izin veriyorum.